Medarbeidere

Medarbeidere

Møller Mobility Group ønsker å være kjent som et initiativrikt selskap som bryr seg om sine medarbeidere og medmennesker.

4.345 medarbeidere

Det er viktig for oss å investere i medarbeiderne våre, sørge for at de har riktig kompetanse og utfordrende oppgaver. Hos oss skal det være krevende,engasjerende og moro å jobbe. Ved utgangen av 2017 var det samlede antallet medarbeidere i konsernet 4.345, en økning på 71 i løpet av året. Sverige hadde 663 medarbeidere, de tre landene i Baltikum til sammen 694 og Norge 2.988 medarbeidere. Vi blir med andre ord stadig flere. Møller Mobility Group grunnverdier er sentrale i konsernets bedriftskultur og viktige veiledere for både ledere og medarbeidere i hvordan man skal behandle hverandre og kundene. Møller Mobility Group har også utarbeidet en egen Code of Conduct som tydeliggjør våre etiske grunnprinsipper og retningslinjer.

1.840 På kurs

Antall medarbeidere på kurs innenfor ikke-teknisk trening. I tillegg kjøres det e-læringer og kurs på Skype.

170 Lærlinger

Antall lærlinger ved Møller Bil Skolen ved årsskiftet. De beste tilbys fast jobb i Møller Bil etter avlagt fagprøve.

Ledere

Arbeidet med å utvikle våre ledere og rekruttere nye et høyt prioritert område.

Lederutvikling

Vår virksomhet er preget av mange operative enheter som i stor grad må drives som selvstendige resultatenheter og arbeidet med å utvikle våre ledere er derfor er høyt prioritert område. Møller Mobility Group har hatt fokus på å utvikle sine egne ledere i snart 30 år. Intern rekruttering og kompetanseoverføring mellom selskapene – spesielt mellom importør og forhandler – er viktige bærebjelker for selskapets vekst og utvikling.

I 2017 har vi gjennomført et Leder Program (nr. 20) for 19 mellomledere i Norge.  Dette har gått over en periode på 8 måneder med i alt 5 samlinger. Samtidig har vi fullført et lederprogram for 10 mellomledere i Baltikum og vi startet et Leder Kandidat Program (nr. 18) for 22 deltakere høsten 2017.  Toppledergruppen (TLP) har hatt to samlinger ila 2017 hvor strategiske utfordringer og læring gjennom bidrag fra eksterne foredragsholdere har vært fokus. 

Harald A. Møller Kompetansesenter

Tiden vi går inn i krever at vi tilpasser organisasjonen for å være best mulig i stand til å heve kompetansen i hele organisasjonen.  I den sammenhengen er det besluttet å slå sammen teknisk- og ikke-teknisk opplæring til en felles opplæringsavdeling.

Den nye avdelingen vil hete Harald A. Møller Kompetansesenter, og vil være lokalisert der Serviceskolen er i dag. Serviceskolen på Skedsmo har til nå vært vår interne opplæringsskole ansvarlig for all teknisk opplæring for alle modellene til Audi, Škoda, Volkswagen personbiler og Volkswagen nyttekjøretøy som importeres til Norge. I tillegg er det blitt gjennomført teknisk opplæring for våre kundemottakere og selgere. Når SEAT er tilbake, vil dette merket også inngå i opplæringen. Navnet «Serviceskolen» fases ut sammen med denne endringen, og skillet mellom teknisk og ikke-teknisk opplæring viskes ut. 

Med å samle alle ressursene som jobber med opplæring og trening i Harald A. Møller, vil vi stå enda sterkere i utviklingen av området i forhold til endringene vi står overfor. Sammenslåingen vil også muliggjøre satsing på digital opplæring og utvikle nye læringsmetoder for mer effektiv hevning av kompetansen ute i kjedene.  


Ved utgangen av 2017 var det samlede antallet medarbeidere i konsernet 4.345 - en økning på 71 i løpet av året.