Finansiell info

Gjeldsfinansiering

Låneavtale
ISIN: NO 0001 0724198 Obligasjonslån
Beløp
MNOK 600
Emisjons­ramme
MNOK 600
Forfall
26.11.19
PDF
Bond Agreement Signed
Låneavtale
ISIN: NO0010789787
Beløp
MNOK 400
Emisjons­ramme
MNOK 800
Forfall
Opptrekk 28/03/17 Forfall 28/03/22
PDF
Bond Agreement Signed1

Siste børsmeldinger