Volkswagen Group presenterer sin bærekraftsrapport for 2016

Med strategien ”TOGETHER – Strategy 2025” har Volkswagen Group satt i gang den største endringsprosessen i selskapets historie. Bærekraftsrapporten for 2016 undersøker endringene og fremdriften i arbeidet mot å bli en av verdens ledende leverandører av bærekraftig mobilitet.

Den nye rapporten tar for seg alle aspektene ved Volkswagen Groups bærekraftsarbeid – både positive og negative effekter.

- Utviklingen i bilindustrien de neste ti årene vil være større enn noen av endringene vi har sett de siste 100 årene. Derfor er det veldig viktig å ha et solid rammeverk av verdier på plass. I denne prosessen føler vi et ansvar for bærekraftig og ansvarlig entreprenørskap. Lavutslippsløsninger, smarte mobilitetsløsninger og innovative og sikre løsninger for autonom kjøring er de essensielle utfordringene vi jobber med – og de er også viktige temaer i Volkswagen Groups bærekraftsrapport, sier administrerende direktør i Volkswagen Group, Matthias Müller.

Fagforeningsleder Bernd Osterloh er klar på at også arbeiderne vil bli ivaretatt i endringsprosessene.

- For oss som fagforening er det veldig viktig å sørge for like muligheter, utdanning, styrket solidaritet og støtte til alle uavhengig av livssituasjon. De mange tusen kollegene som involverer seg frivillig i en rekke sosiale prosjekter lokalt og i miljøet globalt bidrar med en uvurderlig innsats for et styrket samfunn, sier han.

Noen av de viktigste punktene i rapporten:

Group Sustainability Advisory Board (Rådgivergruppe for bærekraft)

Rådgivergruppen ble satt sammen i fjor høst, og utvikler nå sine første prosjekter. Den består av ni høytstående medlemmer fra politikk, forskning og organisasjoner, og vil rådgi Volkswagen om temaer som bærekraftig mobilitet, miljøvern og fremtidens arbeidsplasser.

Strengthening integrity management (Styrket integritetskontroll)

I fjor styrket Volkswagen sin forpliktelse til etikk og moral betydelig. Dette arbeidet inkluderer blant annet den nye ”Law and Integrity”-avdelingen på styrenivå. De første milepælene ble nådd med en stor kommunikasjonskampanje i 2016. Med en fokusgruppe bestående av mer enn 140 integritetsambassadører i Wolfsburg har man fått forankret integriteten i både ansettelsesprosesser og utvikling.

Worldwide corporate citizenship projects (Verdensomspennende sosiale prosjekter for ansatte)

I fremtiden vil FNs bærekraftsmål danne et sterkt rammeverk for de sosiale tiltakene i Volkswagen Group.

Selskapet jobber allerede med sosial mobilitet ved å promotere utdanning, mangfold og helse som en del av rundt 230 prosjekter over hele verden i dag – samtidig som man jobber med bedre sikkerhet på veien, regional økonomisk utvikling, sport og kultur. De ulike lokale forholdene og utfordringene fører til en rekke forskjellige prosjektformater.

Environment (Miljø)

Volkswagen Group har definert tre nøkkelområder for sitt miljøarbeid med fokus på reduksjon av selskapets miljøavtrykk, utslippsreduksjon og ressursbruk.

I dag tilbyr Volkswagen Group 450 modellversjoner med 120 g CO2/km og 36 modeller er allerede under 95 g CO2/km på det tyske markedet.

Volkswagen Group har også satt seg som mål å redusere de fem største miljøindikatorene i produksjonsprosessen: vann- og energiforbruk, avfall samt CO2 og VOC-utslipp per produserte bil. Målet er en reduksjon på 25% fra 2010-nivået innen 2018. Ved utgangen av 2016 har Volkswagen allerede oppnådd dette med en reduksjon på 25,3%.

Resirkulering

Resirkulering bidrar sterkt til å redusere Volkswagen Groups miljøpåvirkning og konserverer samtidig ressurser. Dette omfatter mer enn å kun resirkulere bilene ved slutten av livssyklusen. Allerede ved utviklingen av nye modeller tar man hensyn til resirkuleringen av de nødvendige materialene samtidig som man bruker materialer av høy kvalitet og sørger for å unngå bruk av miljøskadelige stoffer.

Trening

Volkswagen Group sørger for at arbeidsstokken har mulighet til å tilpasse seg de raske endringene i samfunnet gjennom et bredt tilbud av kurs. I 2016 økte den gjennomsnittlige tiden brukt på trening av de 626 000 ansatte i selskapet fra 17,6 timer i 2015 til 21,5 timer i fjor.

3412 deltagere på kurs i drivstoffbesparelse

Volkswagen tilbyr kurs i økonomisk kjøring for å bidra til effektiv reduksjon av forbruk og dermed også CO2-utslipp. I fjor hadde Volkswagen alene 3412 deltagere på sine økonomikjøringskurs i regi av Volkswagen Driving Experience.

Rapporten, som har blitt verifisert av eksterne revisorer, er basert på standardene til Global Reporting Initiative og FNs bærekraftsmål.

I likhet med tidligere er hele Volkswagen Groups bærekraftsrapport tilgjengelig på nett. Hele rapporten finnes her: http://sustainabilityreport2016.volkswagenag.com/home.html