Volkswagen Group lanserer bilindustriens mest ambisiøse elektrifiseringsinitiativ med ”Roadmap E”

Konsernets merkevarer skal lansere 80 elektriske modeller innen 2025.

Elektrifiseringsinitiativet ”Roadmap E” vil gjøre at Volkswagen har elektriske utgaver av hele sin modellportefølje innen senest 2030. Det betyr at det vil være minst én elektrisk utgave av alle de rundt 300 modellene konsernet produserer. Dette gjør Volkswagen til den første store aktøren som har satt en dato for elektrifisering av hele sitt modellutvalg. I 2025 vil Volkswagen Group ha behov for mer enn 150 gigawattimer med batterikapasitet for sine egne e-modeller alene. Det tilsvarer minst fire gigafabrikker for battericeller, og for å møte denne etterspørselen har Volkswagen nå utlyst et av de største anbudene i bilindustriens historie på mer enn 50 milliarder Euro – rundt 470 milliarder norske kroner.

- Vi har skjønt tegningen, og vi kommer til å levere. Dette er ikke en vag intensjon, men en sterk forpliktelse til oss selv som fra i dag vil være målestokken for våre egne prestasjoner. Endringene i bransjen er ustoppelige, og vi skal lede den endringen, sa toppsjef i Volkswagen Group, Matthias Müller, under konsernets Media Night dagen før åpningen av bilutstillingen i Frankfurt.

Volkswagen har allerede vært veldig tydelige på at elektrisk mobilitet er et nøkkelområde i strategien ”TOGETHER – Strategy 2025” som ble presentert i juni 2016. Der satte man målet om å være ledende på e-mobilitet innen 2025.

Selskapet anslår at rundt hver fjerde nye Volkswagen Group-bil, inntil tre millioner biler i året avhengig av hvordan markedet utvikler seg, kan være helelektriske i 2025.

På årets IAA-utstilling i Frankfurt lanserer Volkswagen nå neste steg med ”Roadmap E”. Dette gir produktplanleggingen et ekstra løft slik at man kan akselerere elektrifiseringen av konsernets modellportefølje kraftig. Volkswagen Groups merker vil lansere mer enn 80 nye elektriske modeller innen 2025. Av disse vil rundt 50 være helelektriske, mens 30 vil være ladbare hybrider. Dette tallet vil så øke voldsomt i årene etter 2025 frem til det er en elektrifisert utgave av alle konsernets rundt 300 modeller innen senest 2030.

- Med Roadmap E åpner vi et nytt kapittel i konsernets historie og setter scenen for e-mobilitetens endelige gjennombrudd. Så blir det opp til kundene hvor fort det blir utbredt aksept for e-mobilitet, forklarte Müller.

Økte investeringer i e-mobilitet

”Roadmap E” henger også sammen med økte investeringer i e-mobilitet. I tiden frem mot 2030 vil Volkswagen Group øremerke mer enn 20 milliarder Euro til direkte investeringer i industrialiseringen av e-mobilitet. Disse investeringene fordeler seg på nye modeller basert på to helt nye elektriske plattformer, oppgradering av fabrikker, opplæring av ansatte, ladeinfrastruktur, salg og ikke minst batteriteknologi og –produksjon.

Volkswagen jobber med utfordringene rundt batteriteknologi på flere stadier – med både middels og lang horisont. Det første steget er å samle utvikling, innkjøp og kvalitetskontroll for alle battericeller og –moduler i konsernet i et ”Center of Excellence” i Salzgitter. Her vil Volkswagen også sette opp sin første testproduksjon for å akkumulere produksjonsinnsikt.

Innen 2025 vil Volkswagen Group ha behov for 150 gigawattimer med batterikapasitet for å dekke behovet fra egne modeller. For å møte dette enorme behovet har man startet på en anbudsprosess med mål om å inngå langsiktige partnerskap for Kina, Europa og Nord-Amerika. Innkjøpsprosjektet er blant de største i bilindustriens historie og har en kostnadsramme på mer enn 50 milliarder Euro.

Dette vil dekke Volkswagen Groups behov for den første bølgen av elektrisk mobilitet, men man ser allerede fremover forbi dette. Volkswagen Group klargjør seg også for neste generasjon batterier i form av såkalte solid-state-batterier. Konsernet har også planer om å løfte fremtidsrettet teknologi ut i markedet sammen med sine partnere.

- For oss henger endringen av transporten og energiovergangen sammen. Det å bygge ut en omfattende ladeinfrastruktur raskt vil være kritisk for å oppnå suksess. Det er mye som må gjøres i Europa – og særlig i Tyskland. Det er bare på den måten teknologien kan få større tillitt hos kundene og gjøre at den ikke lenger er en nisje. Jeg er overbevist om at dette vil bli en suksess dersom politikere, energibransjen og bilprodusenter jobber sammen, sa Müller.

Konvensjonelle motorer som bro til den elektriske tidsalderen

Samtidig som man annonserer planene rundt elektrifisering understreker Volkswagen Group sin forpliktelse til en ryddig overgang – med dagens forbrenningsmotorer som en uerstattelig bro frem mot en utslippsfritt tidsalder.

- Enn så lenge vil vi tilby hele spekteret av drivlinjer, fra konvensjonelle forbrenningsmotorer til helelektriske biler, for å sikre bærekraftig og rimelig massemobilitet. Vi setter ikke en vilkårlig grense, men har en fornuftig tilnærming, sa Müller.

Uavhengige studier viser at Volkswagen Groups nåværende forbrenningsmotorer er blant de reneste i bransjen. De nye Euro 6-motorene er bedre enn snittet i den nye WLTP-testsyklusen som tar i bruk mer realistiske målemetoder. Volkswagen vil fortsette å investere i sine konvensjonelle drivlinjer også i årene som kommer.