Tidenes beste resultat for MøllerGruppen

Terje Male Konsernsjef
Terje Male Konsernsjef

MøllerGruppen fikk sitt beste resultat noen gang i 2016. Konsernet hadde også i 2016 fremgang i alle markeder og styrket sin posisjon som lederen i det ladbare skiftet i bilbransjen.

- Vi har aldri solgt så mange biler som i 2016. I fjor importerte vi 61.161 nye biler. 74.771 nye- og brukte biler ble solgt gjennom våre egne Møller Bil-forhandlere, sier konsernsjef Terje Male.

MøllerGruppen fikk en omsetning på 26,4 milliarder kroner. 2016 ble det syvende år på rad med vekst og resultat før skatt ble nær 1,2 milliarder kroner. Det er en resultatforbedring på 7 prosent fra rekordåret 2015.

- Vi er det ledende bilkonsernet i Norden og Baltikum, og har etablert oss som en av de største bilvirksomhetene i Nord-Europa. Det gode resultatet skyldes både generell markedsvekst og gode prestasjoner i hvert enkelt marked. Vi har mestret å øke omsetningen vår i alle sektorer; nye biler, brukte biler, reservedeler, tilbehør og verkstedtimer. Dette er en utvikling vi er svært tilfreds med sier Terje Male.

Importselskapet i Norge, Harald A. Møller, var den viktigste bidragsyteren til konsernets resultat. Selskapet fikk et resultat før skatt på 712 millioner kroner, en økning fra 589 millioner kroner fra året før.

Møller Bil Norge, som består av konsernets bilforhandlere her i landet, hadde også et meget sterkt resultat på 367 millioner kroner mot 417 millioner kroner i 2015. Resultatet i 2015 inneholdt en salgsgevinst på 55 millioner kroner. Sammenlignbart resultat er dermed noe bedre enn foregående år.

Utviklingen i 2016 var spesielt positiv for finansieringsselskapet Volkswagen Møller Bilfinans som hadde sitt beste år noen gang i fjor, og fikk et resultat før skatt på 344 millioner kroner mot 228 millioner kroner i 2015. MøllerGruppen eier 49 prosent av finansieringsselskapet.

Konsernets utenlandske virksomhet hadde også en positiv utvikling og en fjerdedel av omsetningen er nå utenfor Norge. Resultatet i 2016 bekrefter at vår langsiktige internasjonale satsing er vellykket.

I Norge oppnådde MøllerGruppens bilmerker en samlet markedsandel på 26,5 prosent, som er en tangering av rekorden fra 2015. Volkswagen ble for ellevte år på rad Norges mest solgte bilmerke, med en andel på 17,2 prosent av personbilmarkedet og 28,2 prosent av markedet for nyttekjøretøyer.

Forventer store endringer

Flere dyptgående endringstrender påvirker bilbransjen, og vil trolig føre til er at forbrukerne i fremtiden vil organisere bilbruken på nye måter.

- Digitalisering, krav til bærekraft og miljø, urbanisering, delingsøkonomi og kraftig fallende teknologikostnader er trender som hver og en har stor endringskraft. Når disse kreftene jobber sammen, blir de direkte disruptive. Samtidig endrer kjerneproduktet seg raskt. Bilene blir elektriske, en del av «internett of all things» og de blir – på sikt - selvkjørende. Dette er også med på å drive fram endringer, men bilen vil i fremtiden fortsatt være vårt viktigste transportmiddel, og vi skal offensivt forholde oss til de trendene som vil påvirke våre markeder, sier Terje Male.

Norge leder an det ladbare skiftet i Europa og i 2016 ble elektrisk bil nummer 100.000 passert. Salget av ladbare biler bidro til at nybilsalget ble det tredje beste bilsalget gjennom tidene i Norge.

- Volkswagen-konsernet er godt i gang med omstillingen til ladbare biler og vil lansere 30 nye elektriske modeller de neste ti årene. I fjor var halvparten av salget av Volkswagen personbiler i Norge ladbare biler, og markedet har respondert svært godt på ny teknologi, sier Terje Male.

Markeds utsikter

Utsiktene for norsk økonomi er moderat positive for 2017. Arbeidsledigheten forventes å ha toppet ut i 2016, og med fortsatt lave renter ser bilmarkedet ut til å holde seg på et høyt nivå. MøllerGruppen forventer et personbilsalg på 150.000 personbiler og 33.000 varebiler i Norge i 2017, noe ned fra et meget sterkt marked i 2016. I Sverige forventes en liten nedgang i bilsalget fra fjorårets rekordhøye nivå, mens det i Baltikum er en forventning om en moderat videre vekst.

Nærmere opplysninger ved konsernsjef Terje Male, telefon 9091 9399 eller kommunikasjonsdirektør Paul Hegna, telefon 9075 3146.