Terje Male forlater Møller Mobility Group

Styreleder Øyvind Schage Førde i Møller Mobility Group.
Styreleder Øyvind Schage Førde i Møller Mobility Group.

Etter 20 år i konsernet forlater Terje Male Møller Mobility Group og stillingen som konsernsjef. Styret i Møller Mobility Group forventer å kunne utnevne ny konsernsjef i løpet av kort tid.

Styret ønsker å takke Terje Male for innsatsen og resultatene som er skapt under hans ledelse. I en tid med krevende omstillinger for hele bilbransjen har Male vært sentral i utviklingen og gjennomføringen av konsernets nye strategi, tilpasset rask endringstakt og teknologiutvikling. Møller Mobility Group har under Males ledelse befestet sin posisjon som et av Nord-Europas ledende bilkonsern og samtidig tatt viktige grep for å bygge posisjonen som ledende leverandør av fremtidens mobilitetstjenester. Møller Mobility Group oppnådde i 2018 et av sine beste resultater noensinne, til tross for store endringer i en bilbransje preget av usikkerhet.

– Vi står midt i en transportrevolusjon og en spennende tid der ny teknologi, nye løsninger og publikums forventninger til hva et selskap som vårt skal bidra med forandrer seg raskt. Her er det både utfordringer og store muligheter. Møller Mobility Group har en ambisiøs endringsstrategi, og den står fast. Med Terje Male ved roret har vi oppnådd store og viktige mål. Nå står vi ved et punkt der styret og konsernsjefen har ulike oppfatninger om hva som bør vektlegges i den videre realiseringen av strategien, og vi har derfor kommet til enighet med Terje Male om at tiden er inne for et lederskifte, sier styreleder Øyvind Schage Førde i Møller Mobility Group.

Terje Male har arbeidet i Møller Mobility Group i 20 år, og har vært konsernsjef siden januar 2017. Før dette var han leder av importørselskapet Harald A. Møller AS og Male har dessuten hatt en rekke ledende stillinger innenfor konsernets importør- og forhandlervirksomhet både i Norge og Baltikum. Male har levert gode resultater i samtlige av disse stillingene.

Øyvind Schage Førde vil inntil videre fungere som arbeidende styreleder. Prosessen med å rekruttere ny konsernsjef pågår og ventes avklart i løpet av kort tid.