Positiv til utspill fra Regjeringen

Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller AS
Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller AS

På vegne av forbrukerne og hele bransjen er Harald A. Møller AS glade for at Regjeringen ikke ønsker en økning i bilavgiftene.

Det har lenge vært en usikkerhet knyttet til hvordan overgangen til nye målemetoder for utslipp kan påvirke avgiftsnivået på biler i det norske markedet. Nye biler typegodkjennes nå etter den såkalte WLTP-standarden, som erstatter den utgående NEDC-standarden. I dag signaliserer finansminister Siv Jensen på vegne av Regjeringen at man vil unngå at denne overgangen fører til økte bilavgifter ved nyttår. Det er Harald A. Møller AS glade for.

- Her deler vi Siv Jensens og Regjeringens vurdering. Nå må KrF komme på banen og være tydelige på at de stiller seg bak dette, og unngå at dette spørsmålet blir overlatt til politisk spill i Stortinget denne høsten.

- Regjeringens forslag er det løsningsalternativet som er det mest rettferdige for forbruker og bransjen.

- Det er også viktig å notere seg at man endrer måten å teste bilene på, men det er altså ikke er slik at bilene slipper ut mer enn tidligere. Tvert imot blir nye biler stadig mer effektive og miljøvennlige, sier Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller AS

Fra 1. september i år typegodkjennes alle nye biler etter den nye WLTP-syklusen. Regjeringens forslag er å benytte en fastsatt regnemodell (CO2MPAS) for å omregne WLTP-målingene til verdier tilsvarende nivået fra NEDC-målinger. Dette vil innebære at det ikke blir en omfattende økning i bilavgifter fra 1.1.2019 som fryktet.