MøllerGruppen roterer ledere

Flere ledere i MøllerGruppen får nye ansvarsområder. Endringene er i tråd med konsernets ønske om å skape en stadig mer handlekraftig og dynamisk organisasjon, blant annet ved at ledere jevnlig får nye oppgaver.

MøllerGruppen har god tradisjon for å drive lederutvikling, og et ledd i dette er å sørge for å gi lederne nye utfordringer gjennom ledermobilitet i organisasjonen.

Tom Chr. Nordby (40 år) blir ny adm. direktør og overtar ansvaret for MøllerGruppens importørvirksomhet i Estland, Latvia og Litauen. Tom Chr. Nordby vil erstatte Tore Nilsen Breen som etter 3 år som leder av importøren i Baltikum flytter tilbake til Norge.

Tom Chr. Nordby har en meget bred bakgrunn fra bilbransjen, senest som daglig leder for Møller Bil Tønsberg, en stilling han har ivaretatt de siste 5 årene. Han startet i MøllerGruppen i 1999 som fagtekniker på Møller Bil Ensjø og har siden hatt en rekke sentrale funksjoner både hos importør og forhandler.

- Tore Nilsen Breen har utført en svært god jobb for vår importørvirksomhet i Baltikum de siste 3 årene, jeg er stolt av at vi har funnet en solid arvtaker internt i egen organisasjon, sier konsernsjef Pål Syversen.

Erik Gjellan blir ny daglig leder for Møller Bil Romerike. Erik Gjellan er 51 år og har vært i MG siden han startet på ordrekontoret i Harald A. Møller i 1985. Han kommer nå fra stillingen som daglig leder ved Møller Bil Ryen.

Kristian Sedahl blir ny daglig leder for Møller Bil Ryen. Kristian Sedahl er 53 år og har vært i MøllerGruppen siden han startet som bilmekaniker i 1995. Han kommer nå fra stillingen som daglig leder ved Møller Bil Hamar.

Atle Findahl (48 år) blir ny daglig leder for Møller Bil Hamar. Atle Findal har vært i MG siden han startet som serviceingeniør i 1996. Han kommer nå fra en prosjektstilling i Møller Bil sentralt og har tidligere bl.a. vært daglig leder for Møller Bil Lillehammer.

Stein Are Olsen blir ny daglig leder for Møller Bil Tønsberg. Stein Are Olsen er 39 år. Stein Are Olsen kommer fra stillingen som direktør for logistikk i Harald A. Møller AS. Han startet i Harald A. Møller AS i 2000 som innkjøper på tilbehør.

Espen Egelund (40 år) blir ny direktør for logistikk i Harald A. Møller AS. Espen Egelund kommer fra stillingen som direktør for servicemarkedet. Han startet i Harald A. Møller AS i 2002, som BM-konsulent.

Stillingen som direktør for servicemarkedet hos importøren Harald A. Møller er ikke besatt og vil bli lyst ut.

Endre Nordbø (45 år) blir ny salgssjef for Volkswagen i Harald A. Møller AS. Endre Nordbø har vært i MøllerGruppen siden han startet som markedskoordinator for Auto E18 (Møller Bil Asker Bærum) i 1995 og kommer nå fra stillingen som daglig leder for Møller Bil Larvik.

Stillingen som daglig leder for Møller Bil Larvik er ikke besatt og vil bli utlyst.

- Vi er i den gunstige situasjonen at vi har svært mange dyktige ledere i MøllerGruppen, ledere som velger å bli hos oss lenge. Vi er opptatt av målrettet ledermobilitet og målet med dette er å gi den enkelte leder riktige oppgaver og en god utvikling i forhold til sin kompetanse. Dette kommer til nytte både for den enkelte og for selskapet. Vi har derfor brukt litt tid på å besette stillingen som daglig leder ved Møller Bil Romerike og sett det i sammenheng med ønsket om å styrke organisasjonen på flere områder. Vi håper mer at vi på denne måten benytter selskapets lederressurser på en best mulig måte og at det samtidig bidrar til den enkelte leders karriereutvikling, sier konsernsjef Pål Syversen.

Nærmere opplysninger ved kommunikasjonsdirektør Paul Hegna, telefon 907 53 146.