Endringer i Møller Bil på Frysja

Det blir endringer i Møller Bils egen avdeling på Frysja. - Vi tror sterkt på ledermobilitet og at den skaper ny energi både for lederen som flytter på seg og for alle menneskene rundt, sier Harald Frigstad, direktør i Møller Bil AS.

Atle Findahl blir daglig leder for Møller Bil Hamar. Han har den siste tiden vært prosjektleder for Bruktbilsenteret i Bergen i tillegg til å ha ansvaret for utvikling av konsept og innredning for dekkhotell. Han har tidligere også vært daglig leder for Møller Bil Lillehammer.

Knut Espen begynner i en nyopprettet stilling som eiendomssjef for Møller Bil. Han skal i hovedsak følge opp eiendomssaker for forhandlerne i Norge, Sverige og Baltikum og blir Møller Bils person til å følge opp nybygg, ombygg, oppgraderinger, drift, innkjøp osv. Han vil også være Møller Bils kontaktperson overfor MøllerGruppen Eiendom (MGE), som flytter til nye lokaler i Oslo Sentrum dette året.

Møller Bil Skolen flytter organisatorisk fra Møller Bil til HR i MøllerGruppen og vil rapportere til HR-direktør Tryggve Magnussøn.

- Caspar Hille og Hans Petter Martinsen har i mange år gjort en fantastisk innsats for Møller Bil og lærlinger tilknyttet skolen. Vi har blitt lagt merke til og satt standard i bransjen, sier Harald Frigstad.

Hovedgrunnen til organisasjonsendringen er fordi hovedoppgaven består i å rekruttere og utvikle medarbeidere, jobbe med kultur og verdier og at HMS står veldig sentralt.

Det opprettes en ny stilling i Møller Bil som direktør for Økonomi og Forretningsutvikling. Stillingen vil få det overordnede ansvaret for alt av prosjekter, innkjøp, avtaler og arrangementer, samt Møller Bils totale behov for rapportering. Controlling/regnskap vil også inngå i ansvarsområdet.

- Jeg er veldig glad for at Arne Lorvik har sagt seg villig til å ta denne stillingen. Med hans lange erfaring med forhandlere, både som daglig leder og styreleder, samt hans utpregede analytiske og strukturelle evner, får vi samlet og styrket alt av støttefunksjoner til én enhet, sier Harald Frigstad.

For å kompensere for bortfall av styrelederkapasitet hos Knut Espen og Arne Lorvik har Møller Bil ansatt Tore Nilsen Breen. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør for MøllerGruppens importør i Baltikum, Møller Baltic Import, hvor han også vil fortsette i styret. Tore Nilsen Breen har tidligere vært både daglig leder for forhandler og merkesjef for Skoda.

- Jeg er svært glad for disse løsningene og tror at vi med denne organiseringen vil stå enda bedre rustet i fremtiden, sier Møller Bil-direktør Harald Frigstad.